James Hirvisaari

295. Suomen EU-jäsenyys perustuslaissamme

3 kommenttia

Näin äänestivät puoluekuritetut hallituspuolueiden kansanedustajat vuonna 2010 ja 2011, kaikki nimet lueteltu alempana. Käsittelyn vaiheet eduskunnassa olivat tärkeimmiltään seuraavat, kyseessä oli siis kirjaus perustuslakiin mm siitä, että Suomi on Euroopan unionin jäsen:

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta HE 60/2010:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_60+2010.pdf

Lähetekeskustelu => Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 7/2010):
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Documents/pevm_9+2010.pdf

Mietinnössä erityisesti huomioitavaa:

”Valiokunta huomauttaa, että unionin jäsenyyden mainitsemisella perustuslain 1 §:ssä ei ole vaikutusta siihen menettelyyn, joka tulisi noudatettavaksi, jos Suomi päättäisi erota Euroopan unionista.”

Täysistunnon pöytäkirja 155/2010 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=ptk+155/2010#KOHTA1

Täysistunnon pöytäkirja 156/2010 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=ptk+156/2010

ÄÄNESTYS:
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+156/2010+aan+liite1

”Jaa” äänestivät seuraavat 144 edustajaa:

Matti Ahde /sd
Esko Ahonen /kesk
Eero Akaan-Penttilä /kok
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Mikko Alatalo /kesk
Janina Andersson /vihr
Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Thomas Blomqvist /r
Tuija Brax /vihr
Maarit Feldt-Ranta /sd
Tarja Filatov /sd
Merikukka Forsius /kok
Christina Gestrin /r
Jukka Gustafsson /sd
Pekka Haavisto /vihr
Juha Hakola /kok
Leena Harkimo /kok
Lasse Hautala /kesk
Timo Heinonen /kok
Eero Heinäluoma /sd
Pertti Hemmilä /kok
Hanna-Leena Hemming /kok
Anna-Maja Henriksson /r
Rakel Hiltunen /sd
Anne Holmlund /kok
Hannu Hoskonen /kesk
Susanna Huovinen /sd
Sinikka Hurskainen /sd
Tuomo Hänninen /kesk
Harri Jaskari /kok
Kalle Jokinen /kok
Timo Juurikkala /vihr
Heli Järvinen /vihr
Antti Kaikkonen /kesk
Timo Kalli /kesk
Reijo Kallio /sd
Antti Kalliomäki /sd
Bjarne Kallis /kd
Anne Kalmari /kesk
Oiva Kaltiokumpu /kesk
Ilkka Kanerva /kok
Ilkka Kantola /sd
Saara Karhu /sd
Arja Karhuvaara /kok
Johanna Karimäki /vihr
Kyösti Karjula /kesk
Tanja Karpela /kesk
Jyrki Kasvi /vihr
Elsi Katainen /kesk
Timo Kaunisto /kesk
Inkeri Kerola /kesk
Anneli Kiljunen /sd
Kimmo Kiljunen /sd
Krista Kiuru /sd
Mari Kiviniemi /kesk
Esko Kiviranta /kesk
Katri Komi /kesk
Timo V. Korhonen /kesk
Juha Korkeaoja /kesk
Valto Koski /sd
Johannes Koskinen /sd
Marjaana Koskinen /sd
Risto Kuisma /sd
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Lauri Kähkönen /sd
Kari Kärkkäinen /kd
Seppo Kääriäinen /kesk
Reijo Laitinen /sd
Jari Larikka /kok
Markku Laukkanen /kesk
Sanna Lauslahti /kok
Jouko Laxell /kok
Eero Lehti /kok
Jari Leppä /kesk
Mika Lintilä /kesk
Päivi Lipponen /sd
Hannes Manninen /kesk
Marjo Matikainen-Kallström /kok
Juha Mieto /kesk
Outi Mäkelä /kok
Tapani Mäkinen /kok
Elisabeth Nauclér /r
Olli Nepponen /kok
Ville Niinistö /vihr
Håkan Nordman /r
Tuija Nurmi /kok
Mikaela Nylander /r
Mats Nylund /r
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Kirsi Ojansuu /vihr
Heikki A. Ollila /kok
Petteri Orpo /kok
Sirpa Paatero /sd
Sari Palm /kd
Aila Paloniemi /kesk
Tuula Peltonen /sd
Klaus Pentti /kesk
Sanna Perkiö /kok
Petri Pihlajaniemi /kok
Erkki Pulliainen /vihr
Tuomo Puumala /kesk
Lyly Rajala /kok
Kari Rajamäki /sd
Antti Rantakangas /kesk
Juha Rehula /kesk
Eero Reijonen /kesk
Paula Risikko /kok
Markku Rossi /kesk
Päivi Räsänen /kd
Tero Rönni /sd
Matti Saarinen /sd
Petri Salo /kok
Pertti Salolainen /kok
Sari Sarkomaa /kok
Kimmo Sasi /kok
Janne Seurujärvi /kesk
Paula Sihto /kesk
Anni Sinnemäki /vihr
Jouko Skinnari /sd
Seppo Särkiniemi /kesk
Jacob Söderman /sd
Katja Taimela /sd
Satu Taiveaho /sd
Kimmo Tiilikainen /kesk
Lenita Toivakka /kok
Erkki Tuomioja /sd
Oras Tynkkynen /vihr
Tapani Tölli /kesk
Jutta Urpilainen /sd
Raija Vahasalo /kok
Stefan Wallin /r
Mirja Vehkaperä /kesk
Ulla-Maj Wideroos /r
Pauliina Viitamies /sd
Pia Viitanen /sd
Ilkka Viljanen /kok
Pekka Vilkuna /kesk
Lasse Virén /kok
Henna Virkkunen /kok
Anne-Mari Virolainen /kok
Antti Vuolanne /sd
Tuula Väätäinen /sd
Ben Zyskowicz /kok

”Ei” äänestivät seuraavat 26 edustajaa:

Paavo Arhinmäki /vas
Pietari Jääskeläinen /ps
Matti Kangas /vas
Toimi Kankaanniemi /kd
Matti Kauppila /vas
Martti Korhonen /vas
Mikko Kuoppa /vas
Jaakko Laakso /vas
Esa Lahtela /sd
Annika Lapintie /vas
Markus Mustajärvi /vas
Pentti Oinonen /ps
Veijo Puhjo /vas
Leena Rauhala /kd
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Minna Sirnö /vas
Tarja Tallqvist /kd
Esko-Juhani Tennilä /vas
Pentti Tiusanen /vas
Kari Uotila /vas
Markku Uusipaavalniemi /ps
Unto Valpas /vas
Erkki Virtanen /vas
Pertti Virtanen /ps
Raimo Vistbacka /ps
Jyrki Yrttiaho /vas

____________________

SEURAAVA VAALIKAUSI (2011-2015)

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 16/2011 vp
(Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta):
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/eduskunnanvastaus/Documents/ek_16+2011.pdf

Perustuslakivaliokunnan mietintö 3/2011:
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=pevm+3/2011

Mietinnössä erityisesti huomioitavaa:

”Perustuslain täydellisyysperiaatteen toteuttamisen kannalta valiokunta pitää edelleen tärkeänä myös sitä, että Suomen jäsenyys Euroopan unionissa nimenomaisesti mainitaan perustuslain tekstissä. Kuten valiokunta aiemmassa mietinnössään korosti, kyse on kuitenkin luonteeltaan toteavasta eikä millään tavoin oikeustilaa muuttavasta säännöksestä”

Täysistunnon pöytäkirja 57/2011:
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=ptk+57/2011

ÄÄNESTYS:
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+57/2011+aan+liite1

”Jaa” äänestivät seuraavat 118 edustajaa:

Sauli Ahvenjärvi /kd
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Mikko Alatalo /kesk
Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Paavo Arhinmäki /vas
Jouni Backman /sd
Tuija Brax /vihr
Markku Eestilä /kok
Eeva-Johanna Eloranta /sd
Maarit Feldt-Ranta /sd
Tarja Filatov /sd
Christina Gestrin /r
Jukka Gustafsson /sd
Lars Erik Gästgivars /r
Satu Haapanen /vihr
Leena Harkimo /kok
Timo Heinonen /kok
Pertti Hemmilä /kok
Anna-Maja Henriksson /r
Rakel Hiltunen /sd
Anne Holmlund /kok
Jyri Häkämies /kok
Harri Jaskari /kok
Kalle Jokinen /kok
Mikael Jungner /sd
Jouko Jääskeläinen /kd
Antti Kaikkonen /kesk
Timo Kalli /kesk
Risto Kalliorinne /vas
Anne Kalmari /kesk
Ilkka Kanerva /kok
Ilkka Kantola /sd
Mika Kari /sd
Johanna Karimäki /vihr
Elsi Katainen /kesk
Jyrki Katainen /kok
Sampsa Kataja /kok
Pia Kauma /kok
Inkeri Kerola /kesk
Anneli Kiljunen /sd
Pauli Kiuru /kok
Mari Kiviniemi /kesk
Esko Kiviranta /kesk
Katri Komi /kesk
Anna Kontula /vas
Jukka Kopra /kok
Martti Korhonen /vas
Timo V. Korhonen /kesk
Johannes Koskinen /sd
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Merja Kuusisto /sd
Merja Kyllönen /vas
Suna Kymäläinen /sd
Jukka Kärnä /sd
Seppo Kääriäinen /kesk
Sanna Lauslahti /kok
Eero Lehti /kok
Jari Leppä /kesk
Mika Lintilä /kesk
Päivi Lipponen /sd
Markus Lohi /kesk
Eeva Maria Maijala /kesk
Silvia Modig /vas
Riitta Myller /sd
Jari Myllykoski /vas
Outi Mäkelä /kok
Tapani Mäkinen /kok
Mikaela Nylander /r
Mats Nylund /r
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Heli Paasio /sd
Sirpa Paatero /sd
Sari Palm /kd
Mauri Pekkarinen /kesk
Tuula Peltonen /sd
Raimo Piirainen /sd
Arto Pirttilahti /kesk
Tuomo Puumala /kesk
Antti Rantakangas /kesk
Juha Rehula /kesk
Eero Reijonen /kesk
Paula Risikko /kok
Markku Rossi /kesk
Päivi Räsänen /kd
Matti Saarinen /sd
Pertti Salolainen /kok
Kristiina Salonen /sd
Janne Sankelo /kok
Sari Sarkomaa /kok
Arto Satonen /kok
Anni Sinnemäki /vihr
Juha Sipilä /kesk
Jouko Skinnari /sd
Alexander Stubb /kok
Katja Taimela /sd
Hanna Tainio /sd
Astrid Thors /r
Eila Tiainen /vas
Kimmo Tiilikainen /kesk
Lenita Toivakka /kok
Jani Toivola /vihr
Ari Torniainen /kesk
Tytti Tuppurainen /sd
Oras Tynkkynen /vihr
Tapani Tölli /kesk
Kari Uotila /vas
Raija Vahasalo /kok
Sinuhe Wallinheimo /kok
Jan Vapaavuori /kok
Mirja Vehkaperä /kesk
Anu Vehviläinen /kesk
Pauliina Viitamies /sd
Pia Viitanen /sd
Anne-Mari Virolainen /kok
Erkki Virtanen /vas
Tuula Väätäinen /sd
Ben Zyskowicz /kok
Peter Östman /kd

”Ei” äänestivät seuraavat 40 edustajaa:

Juho Eerola /ps
Ritva Elomaa /ps
Teuvo Hakkarainen /ps
Jussi Halla-aho /ps
Lauri Heikkilä /ps
James Hirvisaari /ps
Reijo Hongisto /ps
Olli Immonen /ps
Ari Jalonen /ps
Johanna Jurva /ps
Arja Juvonen /ps
Pietari Jääskeläinen /ps
Pentti Kettunen /ps
Kimmo Kivelä /ps
Osmo Kokko /ps
Laila Koskela /ps
Jari Lindström /ps
Maria Lohela /ps
Anne Louhelainen /ps
Pirkko Mattila /ps
Markus Mustajärvi /vr
Lea Mäkipää /ps
Hanna Mäntylä /ps
Martti Mölsä /ps
Mika Niikko /ps
Jussi Niinistö /ps
Pentti Oinonen /ps
Tom Packalén /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Vesa-Matti Saarakkala /ps
Timo Soini /ps
Ismo Soukola /ps
Maria Tolppanen /ps
Reijo Tossavainen /ps
Kaj Turunen /ps
Kauko Tuupainen /ps
Pertti Virtanen /ps
Ville Vähämäki /ps
Juha Väätäinen /ps
Jyrki Yrttiaho /vr

”Tyhjää” äänesti edustaja

Simo Rundgren /kesk

 

Perustuslain maininta Suomen EU-jäsenyydestä on ”toteava eikä millään tavoin oikeustilaa muuttava säännös”. (PeVM 3/2011)

Kirjoittaja: jameshirvisaari

Kansanedustaja 2011-15, teologian kandidaatti (Helsingin yliopisto), kansanedustajaehdokas 2019 (ref), Reformin koordinaattori 2016-, eduskuntaryhmän puheenjohtaja 2013-15, talousvaliokunta 2011-12, lakivaliokunta 2011-15, VR hallintoneuvosto 2012-14, kunnanvaltuutettu (Asikkala) 2009-15, kunnanvaltuuston 1. vpj 2013-14, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Asikkalan Muutos ry:n puheenjohtaja 2014-15, Päijät-Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunta 2013-15, Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman ohjausryhmä 2009-15, Kanavajazz ry varapuheenjohtaja & taiteellinen johtaja 2009-, veturinkuljettaja emeritus (vapaaherra).

3 thoughts on “295. Suomen EU-jäsenyys perustuslaissamme

  1. Meillä todellakin ON vaihtoehtoja. IRTI EU:STA!

    ALLEKIRJOITA:
    https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2058

  2. Mutta yritäpä löytää sen kuka hyväksyi Euro-sopimuksen voimaansaattamislain ? Minun tulkintani mukaan sellaista lakia ei ole olemassakaan, eikä Suomi ole koskaan liittynytkään euroon:

    http://www.finnleaks.net/lukijalta-suomi-ei-ole-liittynyt-euroon/

  3. Liittovaltio- ja EU-totalitarismi-intoilijoille on mannaa tuo haviteltu maininta perustuslakiin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s