James Hirvisaari

637. Syyllistyykö valtiojohto maanpetosrikokseen?

6 kommenttia

Ano Turtiainen: Syyllistyykö valtiojohto maanpetosrikokseen?

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 9.9.2020

Kansanedustaja Ano Turtiainen esitti eduskunnassa tänään keskiviikkona 9.9.2020 hallitukselle kysymyksen, joka aiheutti ministereissä ja muissa EU-intoilijoissa varmasti ankaraa korvasärkyä.

Turtiainen viittasi rikoslain 12. luvun ensimmäiseen pykälään, jonka mukaan Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen on maanpetosrikos, johon syyllistynyt tuomitaan vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Rikoksen tunnusmerkistö täyttyy lain mukaan muun muassa silloin, jos joku tarkoituksellisesti tekee teon, jonka kautta vieras valtio taloudellisen painostuksen tai tuen avulla pääsee rajoittamaan Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta.

Hallitus on nyt hyväksymässä valtavat talousvastuut EU:n elpymisvälineen muodossa. Turtiainen katsoo, että kansalaisten näkökulmasta Suomen valtiojohdon toiminta EU:ssa näyttäisi täyttävän nuo maanpetosrikoksen tunnusmerkit.

– Eivätkö hallituksen toimet nyt tämän elpymisvälineenkin suhteen ole rikkomassa tuota rikoslain pykälää, Turtiainen arvioi puheenvuorossaan.

– Eikö nyt vielä hyvän sään aikana olisi syytä peruuttaa nämä kyseenalaiset suunnitelmat, Turtiainen vetoaa.

Lisätiedot:

Ano Turtiainen (ano.turtiainen@eduskunta.fi, +358 9 432 3115)
Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja

James Hirvisaari (james.hirvisaari@eduskunta.fi, +358 9 432 4115)
Kansanedustajan avustaja, eduskuntaryhmän sihteeri

Kansanedustaja Turtiainen. Kansan edustaja.

Kirjoittaja: jameshirvisaari

Teologian maisteri (Helsingin yliopisto, dogmatiikka), Kansanedustaja 2011-15, Eduskuntaryhmän puheenjohtaja 2013-15, Talousvaliokunta 2011-12, Lakivaliokunta 2011-15, VR hallintoneuvosto 2012-14, Kunnanvaltuutettu (Asikkala) 2009-15, Kunnanvaltuuston 1. vpj 2013-14, Päijät-Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunta 2013-15, Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman ohjausryhmä 2009-15, Kanavajazz ry puheenjohtaja & taiteellinen johtaja.

6 thoughts on “637. Syyllistyykö valtiojohto maanpetosrikokseen?

 1. Kyllä.Maanpettureita.On aika palauttaa kuolemantuomio ja tuomita maanpetokselliset punaiset fasistihuorat ankarimman mukaan.

 2. 1. EVM KUPRU:

  Suomessa budjettivalta kuuluu eduskunnan täysi-istunnolle. Se on antanut luvan jakaa EVM-nojalla varoja vain sillä ehdolla että ”edellytetään tiukkaa talouskuria.” (Hallituksen esitys HE 34/2012). Muilla ei ole valtaa päättää asiasta toisin, ei ministerillä, eikä valiokunnilla. Valtakirja puuttunut, joten sopimus ei sido Suomea.

  2. Vaikuttaa siltä että pääministeri Marin ei ole noudattanut perustuslain 96 mukaista ilmoitusvelvollisuutta kesällä:

  Perustuslaki 96:

  Valtioneuvoston on annettava asianomaisille valiokunnille tiedot asian käsittelystä Euroopan unionissa.

  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/804e81c5-6062-4adc-bd86-a928d799a35f

  Tiistai 14.7.2020 Perustuslakivaliokunta:

  Neuvotteluissa esitettyjä muutosehdotuksia komission ehdotuksiin ei ole saatettu eduskunnan käsiteltäviksi miltään osin.

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Sivut/PeVP_51+2020.aspx

  Perustuslaki 47 §

  Eduskunnan tietojensaantioikeus

  Eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Asianomaisen ministerin tulee huolehtia siitä, että valiokunta tai muu eduskunnan toimielin saa viipymättä tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot.

  LISÄÄ

  Suomessa budjettivalta kuuluu eduskunnan täysi-istunnolle. Se on antanut luvan jakaa EVM-nojalla varoja vain sillä ehdolla että ”edellytetään tiukkaa talouskuria.” (Hallituksen esitys HE 34/2012). Muilla ei ole valtaa päättää asiasta toisin, ei ministerillä, eikä valiokunnilla. Valtakirja puuttunut, joten sopimus ei sido Suomea.

  Juridisesti asia päivänselvä: EVM sopimus (joka on myös lakina voimassa Suomessa) edellyttää tiukkaa talouskuria.

  Wienin yleissopimusta sopimuksen tulkintaan.

  Sen mukaan:

  1. Valtiosopimusta on tulkittava vilpittömässä mielessä ja antamalla valtiosopimuksessa käytetyille sanonnoille niille kuuluvassa yhteydessä niiden tavallinen merkitys, sekä valtiosopimuksen tarkoituksen ja päämäärän valossa.

  EVM-sopimus:
  12 artikla.Periaatteet. EVM voi antaa koko euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi vakaustukea, joka on jäsenvaltion talouden tasapainottomuuksiin suhteutettua ja tiukan ehdollista.

  Hallituksen esitys HE 34/2012:
  Tuensaajavaltioilta edellytetään rahoituksen ehtona myös tiukkaa talouskuria

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L4P47

 3. Perustuslaissa on tavanomaisena oikeutena voimassa sääntö että ”Suomalaisten verorahat on tarkoitettu Suomalaisille.”

  Asia on niin selvä ettei siitä ole säädetty edes säädöstä. Eduskunta ei voi esim. lahjoittaaa 10 miljardia Ranskalle tavallisella lailla.

  Nyt eduskunta on ilmeisesti lahjoittamassa jättisummia mm. Italiaan ja Espanjaan. Tälläinen on aivan vieras juttu perustuslaille.

  Budjettivalta on aivan eduskunnan toiminnan ydin aluetta. Mikäli jättimäisiä ja uusia juttua perustuslakiin tehdään, niin kansan pitäisi äänestää niistä. Ydin jutut pitäisi perustuslakiin muuttaa vain vaalien kautta taikka julistamalla asia kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä.

  Mikäli jättimäisiä lahjoituksia tehtäisiin, jotka olisivat perustuslaille vieras ajatus, niin se vaarantaisi valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. Sellaiset pitäisi tehdä vaalien kautta taikka julistamalla asia kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä. Kansan pitäisi vaalien kautta päättää kansankunnan tärkeimmistä asioista, varsinkin budjetti asioista esim. jättilahjoituksista, jotka ovat aivan vieras asia perustuslaille ja uusi asia, ei Suomi ennen ole tehnyt jättilahjoituksia.

  Asiasta on säädös perustuslain 94:

  94 §

  Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L8P95

  Budjettivalta on eduskunnan toiminnan ydin aluetta.

  Saksan perustuslakituomioistuimen tuomari on todennut:

  ”Budgetary power is the crown jewel of parliament,” said Di Fabi
  spiegel.de/international/europe/0,1518,784442,00.html

 4. Suomi voi ulkoistaa budjettivaltaa esim. Italian mafialle tai Italialle vain perustustulaki muutoksella.

  Näin koska

  Budjettivalta on eduskunnan toiminnan ydin aluetta. Ihan kansanvallan ydin aluetta.

  Ja koska perustuslain 42 mukaan Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

  Perustuslain 42 mukaan Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. Nyt Italian ja muiden annetaan itse päättää miten lahjarahat käyttävät. Luovutettu budjettivalta muille maille, joka kuuluisi Suomen eduskunnalle. Tälläinen on selvästi perustuslain vastaista, joten eduskunnan puhemiehen on keskeytettävä asian käsittely eduskunnan täysi-istunnossa.

  Budjettivalta on eduskunnan toiminnan ydin aluetta.

  Saksan perustuslakituomioistuimen tuomari on todennut:

  ”Budgetary power is the crown jewel of parliament,” said Di Fabi
  spiegel.de/international/europe/0,1518,784442,00.html

  Mihin hätärahoitusta käytetään?
  EU-jäsenmailla on huomattavasti omaa päätäntävaltaa siitä, miten ne haluavat käyttää tukia.

  https://www.kaleva.fi/kaikki-eun-elvytyspaketista-mihin-rahat-kaytetaan/2722964?campaign=kaleva.fi&source=Kaleva.fi&medium=RSS

 5. Mielenkiinnolla odotan, mitä PeL valiokunta toteaa PM Marinin toimista elvytysvälineneuvotteluissa. Neuvoteltu ’sopimushan’ oli selvästi vastoin valiokunnan asiaa koskevaa yksikäsitteistä kannanottoa. Valiokunnan pitää jo oman arvovaltansakin takia palauttaa sooloileva poliitikko tylysti ruotuun, esimerkiksi ilmoittamalla julkisesti komissiolle, että ministeri toimi ilman asianmukaisia valtuuksia, ja että asian enempi käsittely Suomessa päättyy tähän.

 6. PÄÄMINISTERIN ILMOITUS EU-TUKIPAKETISTA ON HUIJAUSTA.

  Itse katson että huijausta ei ole se, että varsinaisesti huijaa, mutta myös se, että jättää olennaisia asioita kertomatta. Sanna ei kertonut EVM-tukipaketista ilmoituksessaan. Jätti olennaisen asian kertomatta kokonaan. Mielestäni tälläinen on huijausta !
  MYÖS Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että kun sille toimitetaan asia arvioitavaksi, niin KAIKKI tukipaketit pitää kertoa, jotta se voi ylipäätänsä tehdä arvion paketin perustuslain mukaisuudesta. Nyt eduskunnalle jätetään olennaisia tietoja kertomatta kokonaan.

  Perustuslakivaliokunta:
  Valiokunnan lausuntoPeVL162020 vp
  E 64/2020 vp

  EU-jäsenyyteen liittyviä ehdotuksia valtioneuvoston selvityksissä arvioidaan taloudellisia vastuita ja riskejä kumulatiivisesti, huomioiden myös jo päätetyt ja lähiaikoina ennakoitavat, päätettäväksi tulevat asiat (PeVL 12/2020 vp, PeVL 11/2020 vp). Tätä koskeva aikaisemmin eduskunnalle annettu selvitys on päivitettävä ja täydennettävä sisältämään tämän ehdotuspaketin johdosta tulevat mahdolliset vastuut ja niiden riskisyys. Kun komission ehdotuskokonaisuudesta annetaan eduskunnalle perustuslain 96 §:n edellyttämä U-kirjelmä, on päivitetty vastuiden ja riskien kokonaistarkastelu välttämätöntä sisällyttää sen yhteyteen.
  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_16+2020.aspx

  Pääministerin ilmoitus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymiskokonaisuudesta
  https://valtioneuvosto.fi/-/10616/paaministerin-ilmoitus-eu-n-monivuotisesta-rahoituskehyksesta-ja-elpymiskokonaisuudesta

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.