James Hirvisaari


6 kommenttia

546. Kansallinen vastarinta

Olen seuraillut sivusta kansallismieliseksi ja kansallissosialistiseksi itseään luonnehtivaa vastarintaliikettä, jonka hovioikeus julisti kielletyksi Suomessa viime vuonna. Sen toiminnassa on ollut paljon hyviä piirteitä, ja sen johdossa ja artikkelien kirjoittajina selvästikin älykkäitä ja sivistyneitä ihmisiä. He ovat kritiikillään usein tarttuneet mielestäni ihan oikeisiin asioihin. Se on silti ollut enimmäkseen erillään Suomen muusta kansallismielisestä liikkeestä.

Vastarintaliikkeen aatteellinen pohja on askarruttanut monia. Kansallissosialismiin tunnustautuminen tuo toki mieleen Hitlerin Saksan ja uusnatsismin ihannoimisen. Itse en laisinkaan häpeä sodan ajan liittolaisuutta Saksan kanssa. Olen kaiketi jonkin sortin germanofiili; ihailen saksan kieltä ja saksalaista filosofiaa ja teologiaa sekä kansan älyä. Saksalaisissa on paljon samaa kuin suomalaisissa, ja onhan meillä historiassakin erittäin paljon yhteistä, luterilaisuutta unohtamatta. Natseillakin oli yleviä ajatuksia, mutta jokin sen hengessä on aina hiertänyt mieltäni.

Tämän tekstin ja kannanottoni kirvoitti Kansallisen vastarinnan artikkeli, joka on kirjoitettu 11.1.2019. Itse artikkelin aiheeseen en puutu, vaan siihen, kuinka teksti alkaa. Nimetön kirjoittaja starttaa ilmeisen pontevasti: ”Sionistipuolue perussuomalaiset tahtoo, että…”

Sionistipuolue? Pienellä sanavalinnalla heti tekstinsä alussa kirjoittaja paljastaa omien lähtökohtiensa karun luonteen. Ensiksikin väitetään, että perussuomalaiset on sionistipuolue, mikä on jokseenkin kummallinen väite. Toiseksi halutaan tulkita sionismi yksinomaan kielteisellä tavalla. Yleisestihän sionismilla on ymmärretty 1800-luvulla alkunsa saanutta liikettä, joka tähtäsi Israelin valtion syntymiseen. Nykyaikana sionismilla voidaan tarkoittaa myös Israelin valtion poliittista ja taloudellista tukemista. Näissä kummassakaan ei ole sinänsä mitään erityisen moitittavaa, vaikka asioista voidaan toki olla täysin eri mieltä.

Sionismilla on syvät juuret myös Vanhassa testamentissa, jonka kirjoituksissa voidaan nähdä ennustuksia juutalaisten hajaantumisesta maailmalle ja lopulta palaamisesta takaisin Israelin maille, Jerusalemin (=Siion) liepeille. Tämä on hengellistä sionismia, jota myös kristityt haluavat siunata, koska maailmanhistoriassa halutaan nähdä Jumalan johdatuksen jälki. Siinä mielessä minua itseänikin voidaan sanoa siionistiksi, samoin esimerkiksi perussuomalaisten kakkospuheenjohtajaa Laura Huhtasaarta, joka käyttää kaulakoruinaan sekä kristillistä ristiä että Daavidin tähteä.

Etnistä juutalaisuutta on nykymaailmassa monenlaista: sefardia, askenasia, kasaaria, mizrahia ja niin edelleen, ja toisaalta on olemassa hengellistä ja messiaanistakin juutalaisuutta, joihin Uusi testamentti viittaa.

Vastarinnan teksteistä saa sen kuvan, että he vastustavat ja suorastaan vihaavat aivan kaikkea maailman juutalaisuutta. Käytännössä se johtaa myös kristillisen sionismin vastustamiseen ja sitä kautta myös kristinuskon vastustamiseen ja lopulta jopa kristittyjen vainoamiseen. Niin kävi myös Natsi-Saksassa sodan lopulla.

On otettava vakavasti, mitä vastarintaliike kertoo juutalaisen rahamahdin osallisuudesta valtamedian monikulttuurisuuspropagandassa, mutta kokonaisen kansanryhmän syyllistäminen kuulostaa minun korvissani saatanalliselta kostolta sille mehukkaalle tosiasialle, että kristinusko on saanut syntynsä juutalaisten kautta ja että kristikunnan keskushahmo ja maailman vapahtaja Jeesus Kristus syntyi juutalaiseksi.

Edellä olevan perustella minusta valitettavasti näyttää siltä, että vastarintaliike tai sen nykymuotoinen organisaatio on antikristillinen järjestö ja siinä mielessä tuhoon tuomittu jo ennen maailman luomista. On hyvin tärkeää tunnistaa, mistä lähteistä erilaiset aatteet ja liikkeet saavat käyttövoimansa. Ateisteille asialla ei ole ehkä suurta merkitystä, mutta itse en halua olla tekemisissä sellaisen liikkeen kanssa, joka pitää kristinuskoa vihollisenaan.

Suomen muullakin kansallismielisellä liikkeellä on SS-natsien tavoin taipumusta etsiä henkisiä juuriaan kaukaa menneisyydestä eli muinaissuomalaisuuden mytologiasta. Sen tähden kristinusko tuntuu monien aktiivien mielestä vierasperäiseltä ja jopa kiusalliselta. Aika näyttää, missä määrin globalismin ja monikultturismin vastainen maahanmuuttokriittinen rintama kykenee ajamaan yhteisiä päämääriä erilaisista lähtökohdista riippumatta. Itse ajattelen niin, että kristinuskon ja kristittyjen hylkääminen olisi kansallismieliselle liikkeelle ja koko Suomelle äärimmäisen kohtalokasta. Kansallinen vastarinta lienee jo kansallissosialismin aatteessaan linjanvetonsa tehnyt.

Kristityt ovat kuitenkin pääosin isänmaallista ja moraaliltaan kunnollista väkeä, jota kulttuurimarxistien ja vihervasemmistolaisten liberaali mädätys ei ole kyennyt pilaamaan. Lisäksi he kykenevät operoimaan hengellisellä tasolla, mikä on ateisteille hyvin valitettava sokea piste esimerkiksi taistelussa islamisaatiota vastaan. Suomalaisuutta ei kuitenkaan pidä irrottaa historiastaan, ja kristinuskon levittäjien virheenä voidaan pitää kansojen pakkokäännytystä ja pyrkimystä muinaisuskojen täydelliseen tukahduttamiseen.

Evankeliumi on tarkoitettu kaikille kansoille elämän lähteeksi, ilosanomaksi ja tarjolla pidettäväksi eikä ahdistavaksi oppirakennelmaksi, jonka muottiin kaikkien ihmisten tulisi väkisin alistua. Suomalaisuuden ytimessä ja hengessä on itsessään jotakin aivan erityislaatuista ja äärimmäisen arvokasta perintöä, jota on mielestäni ehdottomasti vaalittava. Kristinuskon hylkäämiseen sen ei kuitenkaan pidä johtaa, sillä siinä on kansamme moraalinen selkäranka ja tulevaisuutemme toivo.

Daavidin tähti kuvaa kolmiyhteisen Jumalan ja kolmiyhteisen ihmisen yhteensulautumista. Saksalaisen SS-sotilaan haudalla ei ollut ristiä vaan vastarintaliikkeestäkin tuttu merkki.


Jätä kommentti

545. Rikkooko valtio kielilakia?

Tammikuun alussa on aloittanut uusi valtionyhtiö. Se hallinnoi kaikkea liikennettä – ja sillä on enganninkielinen nimi Traffic Management Finland. Ei mitään suomenkielistä kohtaa koko nimessä eikä sen alaosioissa.

Herää kysymys, rikkooko valtio Suomen kielilakia antaessaan valtionyhtiölle pelkästään englanninkielisen nimen.

Jos tämä ei ole rikos kielilakia vastaan, se on ainakin loukkaus suomalaisuutta ja suomen kieltä vastaan.

Kielilaki:

”Valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palvelua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla taikka yhdellä tai useammalla kaksikielisellä kunnalla taikka erikielisillä kunnilla on määräämisvalta, on annettava palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa ja tavalla, jota kokonaisuutena arvioiden ei voida pitää yhtiön kannalta kohtuuttomana.” (5:24§)

Suomen kielen käyttäminen viraston nimessä ei liene kohtuuton vaatimus valtion virastolta Suomessa?

Kielilaki:

”Viranomaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä.” (5:23§)

Jos viraston nimeä ei suomenkielinen ymmärrä, tämä oikeus ei toteudu!

 


1 kommentti

543. Armo ei ole halpaa

Tiesitkö, että miesten kanssa makaavat miehet eivät peri Jumalan valtakuntaa?

Eivät siveettömät ja avionrikkojatkaan eivätkä ne, jotka tahallaan vääryyttä tekevät.

Eihän sen pitäisi olla yllätys: kaikki viimein tuhoutuvat.

Vai luulitko, että sinulla on erioikeus ikuiseen elämään?

 

Miksi ihmiset harmistuvat asioista, joista he kutakuinkin ovat ihan samaa mieltä kanssani? Kuten nyt esimerkiksi siitä, että ihmisen luonnollinen kohtalo tässä maailmassa on syntyä, elää ja kuolla. Siis lopulta tuhoutua, hävitä olemattomiin.

Ei kai siinä kenellekään vääryyttä tapahdu?


3 kommenttia

542. Oulun pösilöpäällikölle

Kirjailijan terveiset Oulun poliisille

Kirjailija Ari Paulow on lähestynyt sähköpostin välityksellä Oulun poliisin apulaispäällikkö Arto Karnarantaa.

Ari Paulow fb-seinällään (30.1.2019):

Huomenta, arvoisa vaalikarja. Näin Oulun poliisin apulaispäällikkö Arto Karnaranta kommentoi ulkomaalaisrikollisten tekemiä lapsiraiskauksia:

”Oulu on turvallinen paikka, mutta ulkomaalaistaustaiset henkilöt ja perheet ovat kohdanneet viime kuukausina syrjintää ja asiatonta käytöstä. Ulkomaalaisia lapsiperheitä häiritään ja tönitään. Ulkomaalaistaustaisia taksikuljettajia on syrjitty, ja kyyti on otettu suomalaiselta.”

Tällaista tekstiä Oulun apulaispoliisipäälliköltä. Nyt siis kysynkin häneltä tässä ja sähköpostissa:

1) Missä huolesi nuorten ja alaikäisten lasten turvallisuudesta?

2) Missä empatiasi huumattuja, raiskattuja ja hyväksi käytettyjä lapsia ja heidän vanhempiaan ja muita läheisiään kohtaan?

3) Missä näyttö ulkomaalaisiin kohdistuvasta syrjinnästä, asiattomasta käytöksestä ja tönimisestä?

4) Mikä on mielestäsi asiatonta käytöstä? Onko esimerkiksi mieluisen taksin valitseminen sellaista?

5) Oletko tietoinen siitä, että ulkomaalaisten yliedustus maamme vankiloissa on nelinkertainen muuhun väestöön verrattuna? (luku ei sisällä kansalaisuuden jo saaneita maahanmuuttajia)

6) Oletko tietoinen siitä, että Lähi-idästä, Afrikasta ja Etu-Aasiasta tulleiden maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden yliedustus raiskausrikoksissa on jo vuosien ajan ollut 13-kertainen? (luku ei sisällä kansalaisuuden jo saaneita maahanmuuttajia).

7) Oletko tietoinen siitä, että irakilaismiesten yliedustus raiskausrikoksissa oli vastikään julkaistussa tilastossa 52-kertainen (poliisina sinun kyllä pitäisi tämä tietää).

8) Oletko tietoinen siitä, että nyt yleistyneet joukkoraiskaukset olivat Suomessa käytännössä tuntemattomia vv. 1917–2015?

9) Oletko tietoinen siitä, että pakistanilaismiesten joukkio raiskasi noin 1400 lasta Ison-Britannian Rotherhamissa vuosina 1997–2014 (poliisi on tunnustanut, ettei rasismisyytteiden pelossa uskaltanut puuttua tapahtumiin).

10) Oletko tietoinen Ison-Britannian Newcastlessa ja Huddersfieldissä 2010-luvulla paljastuneista vastaavista sarjaraiskaajajoukkioista?

11) Oletko huomannut mitään yhteistä Oulun ja edellä mainittujen brittikaupunkien sarjaraiskaajien kulttuuritaustassa?

12) Muistatko enää, kun Kölnissä uudenvuodenyönä 2015/2016 noin 1000 pohjoisafrikkalaisen miehen joukko ahdisteli, ryösti ja raiskasi naisia? (uhreja oli noin 1500)

13) Oletko tietoinen siitä, että poliisin pimitettyä Kölnin tapahtumia kaupungin poliisijohtaja Wolfgang Albers erotettiin virastaan?

14) Onko sinulla vaimo ja tyttölapsia? Jos on, niin eikö sinua yhtään huoleta?

15) Etkö kenties esimiestesi ja poliitikkojen painostuksen vuoksi tai rasimisyytteiden pelossa uskalla kertoa faktoja? Onko Rotherhamin ja Kölnin poliisipäälliköiden tie myös sinun tiesi?

Kysyy kahden tyttölapsen isä.

PS. Yllä olevaa Karnarannan horinaa jakavat nyt sitten riemurinnoin kaikki Suomen punavihreisiin ja kukkahattuihin lukeutuvat toimittajat.

Kun on se niin kiva syyllistää suomalaisia ja kertoa olevansa ah niin uljaan paremmiston äänitorvi.

 

Apulaispösilöpäällikkö Karnaranta


2 kommenttia

541. Ilmasto

Ilmasto on maailman typerin vaaliteema.

Suomessa tarvitaan tekoja suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolesta.

Valtamedia ja vehkeilyissä ryvettyneet poliitikot kusevat kansalaisia silmään minkä kerkiävät.

Valitettavasti harhautetut ihmiset avaavat suunsa ja antavat virtsan mennä kurkusta alas.

Mitä tekemistä ”ilmastolla” on siis eduskuntavaalien kanssa? Ei yhtään mitään. Pelkkää hämäystä ja sumutusta koko homma.

Jokainen, joka puhuu ilmastonmuutoksesta vaaliteemana, on petollinen kommunisti ja kansanpetturi.

Luontoarvoilla ratsastamalla vihreät viilaavat linssiin erityisesti idealistista ja sinisilmäistä nuorisoa. Ovathan eläimet kivoja, mutta eiväthän vihreät eläimistä välitä tipan tippaa – kuten eivät ihmisistäkään, ja vähiten kantaväestöstä.

Eduskuntavaaleissa on kysymys suomalaisten hyvinvoinnista, kun taas ilmasto on maailmanlaajuinen asia, jolle pieni Suomi ei voi yhtään mitään.

Ei ole pakko juoda kaikkea mitä juotetaan.


2 kommenttia

540. Aika

Entäpä jos aika on olemassa vain samalla tavoin kuin matematiikka on olemassa, siis pelkkänä käsitteenä, joka toki voidaan monin tavoin mieltää ja hyödyntää. Siis jossakin mielessä varsinaista aikaa ei olisi ontologisesti laisinkaan olemassa. On vain tämä tila, jossa on liikettä.

Tämä vain pohdittavaksi. Asia ei nimittäin ole ihan niin itsestäänselvä kuin ensituntumalta voisi luulla.